Projektstyring

. Beregning af færdiggørelsesgrad og "hensat" omsætning for projekter
. Udbygning og forbedring af registrering og opfølgning i Projekt-modul
. Oversigt/reservering af ressourcer i semi-grafisk kalender
. Kontraktstyring koblet med Projekt-styring
Færdiggørelsesgrad og indtægtsføring (eller aktivering) af projektomkostninger findes i mange varianter.  Vi har tilpasset disse beregninger i flere systemer.
Som konsulenter mærkes det, hvor skoen trykker, når man skal registrere timer, så vi skabte nogen funktioner, der gav os præcis det ønskede på en enkel måde.
Denne elinstallatør fik udnyttet C5's kalender og projektmodul til en grafisk oversigt, der viste hvilke medarbejdere med de givne kompetencer, der var til rådighed på et givet tidspunkt.
Ved en kobling af kundedata, en ny kontrakttabel og projektstyring fik denne virksomhed en integreret løsning til planlægning af servicebesøg såvel som registrering af tids- og vareforbrug og efterfølgende fakturering.  Det sparede rigtig megen indtastning.
http://www.naxit.dk http://www.naxit.dk/opgSalg.html http://www.naxit.dk/opgProd.html http://www.naxit.dk/opgLager.html http://www.naxit.dk/opgProj.html http://www.naxit.dk/opgOko.html http://www.naxit.dk/opgLonHR.html http://www.naxit.dk/opgAndet.html
http://www.naxit.dk/index.html http://www.naxit.dk/kompetencer.html http://www.naxit.dk/partnere.html http://www.naxit.dk/kontakt.html