Økonomi-funktioner

. Rejseafregnings-modul
. Finansrapportering i matrix-form (underkonti som y-akse) med brugerstyret opsætning
. Udbygget automatisering af afstemning mellem finans- og bankkonto-transaktioner
. Likviditetsberegning
. For- og efterkalkulation af produktioner
. Kostprisberegning og opgørelse af lagerværdi efter forskellige principper
. Omkostningsfordeling på afdelinger eller produkter
. Intercompany og konsolidering
Modulet håndtere forskud, flere valutaer, valgfri kontering, udskrift af formularer og opdatering af Finans.  Statistik kan tillige trækkes.
Med denne rapport kan underkonti (afdeling, bærer, formål) bruges valgfrit i en rapportering, der viser kontogrupper som kolonner.
Standard-rutinen kræver, at brugeren markerer poster for afstemning.  Med mange poster bliver det uoverkommeligt, så vi programmerede en automatisk
En virksomhed, der arbejder uden produktionsmodul, kan godt have behov for at kalkulere planlagte produkter.  Her blev også brugt helt specielle beregningsregler.
I forhold til standardmodulet rækker denne likviditetsberegning længere frem i tiden og indregner fx. anlægsbudget.
Dette omhandler dels postering som håndteret af standardmodulerne, dels overførsel af salgs- og købsordrer afhængig af virksomhedsstruktur.
Nogle virksomheder ønsker at kunne adskille materiale- og lønindhold op gennem styklisten, og andre ønsker at kunne justere for ukurans.
Omkostninger ønskes somme tider fordelt efter andre kriterier, end de der tilbydes af standard-rutinen
http://www.naxit.dk http://www.naxit.dk/opgSalg.html http://www.naxit.dk/opgProd.html http://www.naxit.dk/opgLager.html http://www.naxit.dk/opgProj.html http://www.naxit.dk/opgOko.html http://www.naxit.dk/opgLonHR.html http://www.naxit.dk/opgAndet.html
http://www.naxit.dk/index.html http://www.naxit.dk/kompetencer.html http://www.naxit.dk/partnere.html http://www.naxit.dk/kontakt.html