http://www.naxit.dk/index.html http://www.naxit.dk/kompetencer.html http://www.naxit.dk/partnere.html http://www.naxit.dk/kontakt.html
Indkøb, lager og disponering

. Kaoslager med flere funktioner

. Axacon Warehouse Management (inkl. tilretning)

. Beregningsmodul til sæsonbetinget varebehov

. Arvning af informationer igennem styklistehierarki
Modulet kører på håndterminaler.  Det foreslår placering af varer fra produktionen, og viser hvor varer skal hentes ved pluk.  Optælling foregår også med håndterminaler.
WM er et stort lagerstyringsmodul med mange funktioner for ind- og udgående lagertrafik.  Vi har deltaget i tilretning af modulet hos en stor metalvirksomhed.
Dette frøfirma har varesortimenter til tidlig, almindelig og sen såning. Det beregnede behov holdes op mod indscannede beholdninger fra den enkelte  butik, og genopfyldning beregnes.
Når visse råvarer er vanskelige at få fat i, er det nyttigt at vide, hvilke kundeordrer (øverste niveau) der giver behovet på laveste niveau.
http://www.naxit.dk http://www.naxit.dk/opgSalg.html http://www.naxit.dk/opgProd.html http://www.naxit.dk/opgLager.html http://www.naxit.dk/opgProj.html http://www.naxit.dk/opgOko.html http://www.naxit.dk/opgLonHR.html http://www.naxit.dk/opgAndet.html