Kvalitetsledelse er en selvfølge hos alle virksomheder - selv hvor det endnu ikke er formaliseret, er det en integreret del af hverdagen.   Meget af tiden sker det uden at man tænker over det som "kvalitets­ledelse";  vi gør jo bare vores arbejde ordentligt !

Men hvorfor ikke få det fulde udbytte ved at systematisere indsatsen, når det kan gøres relativt enkelt?  Med modulet KvaliTjek kan kvalitetsledelse integreres med NAV, C5 eller XAL, eller man kan anvende et selvstændigt web-baseret modul.  

Denne genvej til struktureret kvalitetsledelse kan være et værdifuld bidrag til certificering (typisk ISO-9001), som synliggør virksomhedens ambitioner om at være blandt de bedste.
Første skridt i formaliseret kvalitetsledelsen - beskrivelse af processer og produkter - håndteres oplagt som tekst, regneark og  tegninger, der supplerer de overordnede data, man har i ERP-systemet. 

Når næste skridt skal tages - nemlig registrering af afvigelser - er det lige så oplagt at udnytte de data, der allerede findes i C5, NAV eller XAL, dvs. koble afvigelser og indsamlede data til varer, ordrer og eksterne partnere på købs- og salgssiden.  Det sikrer et optimalt beslutnings-grundlag for det, der er meningen med det hele:
kvalitetsledelsen skal gennem formaliseret brug af erfaringer lede til forbedret planlægning og udførelse.    
(citat fra ISO-håndbog)

KvaliTjek kan anvendes 100% i ERP-systemet, men det er også muligt at registrere afvigelser i en web-baseret rutine, mens behandlingen af afvigelser udføres i NAV, C5 eller XAL.  Web-rutinen er oplagt for mindre virksomheder, som måske endnu ikke anvender ERP-systemet i produktionen, og som gerne vil undgå omkostningen ved at skulle åbne for flere brugere.
http://www.naxit.dk/index.html http://www.naxit.dk/kontakt.html
Kvalitetsstyring i C5 og XAL
Kvalitetsstyring i NAV (Navision)
Samme opbygning - samme høje kvalitet
Kvalitetsstyring i C5 og XAL
Kvalitetsstyring i NAV (Navision)
Samme opbygning - samme høje kvalitet
Læs mere...