Kvalitetsstyring bliver nemmere med KvaliTjek.  Modulet er fuldt integreret med Microsoft Dynamics NAV, C5 eller XAL, så eksisterende data udnyttes bedst muligt. 

Registrering af afvigelser kan ske under et særskilt menupunkt, eller det kan bygges ind i andre rutiner, hvor det er relevant.  Det vil typisk være produktionsordre-billedet, varemodtagelses-rutinen eller som en genvejstast fra hovedmenuen.

Opfølgning styres af en "arbejdsbog" dvs. en liste over åbne afvigelser, som den enkelte kvalitetsmedarbejder er ansvarlig for.  Fra denne oversigt kan den enkelte afvigelse med alle data tilgås, og der kan registreres supplerende informationer eller status for afvigelsen kan ændres.
Arbejdet med afvigelser sker hovedsagelig via skærmbilleder - der er dog tre typer udskrifter i KvaliTjek:
. en afvigelsesrapport, der kan vedløgges produktionspapirerne
   eller sendes til leverandør
. oversigter til brug ved opfølgning
. statistikker, herunder en Top-xx

Hertil kommer en eksport-funktion som kan bruges, hvis man ønsker at arbejde videre med de indsamlede data i regneark.
http://www.naxit.dk/index.html http://www.naxit.dk/kontakt.html
Kvalitetsstyring i C5 og XAL
Kvalitetsstyring i NAV (Navision)
Samme opbygning - samme høje kvalitet
Kvalitetsstyring i C5 og XAL
Kvalitetsstyring i NAV (Navision)
Samme opbygning - samme høje kvalitet