Klik på billede for større version i nyt vindue
Web-version:
(åbner i ny fane)
Omdrejningspunktet i KvaliTjek er registrering, klassificering og behandling af afvigelser.  Krav til indmeldingen fastlægges i kvalitetsledelsen; som udgangspunkt kan afvigelser kodes for kategori, årsag, korrigerende handling og forebyggende handling.
Opfølgning sker via en liste over åbne afvigelser med markering for prioritet og "forfalds"-dato. Her kan kvalitetsafdelingen tilføje informationer, koble eksterne dokumenter på, og trække statistikker, der kan hjælpe med at prioritere, hvor der skal sættes ind.
Indsamlede og behandlede data giver et sikkert grundlag for kvalitetsledelsen, og fokus kan nu rettes mod de områder, hvor udbyttet af indsatsen vil være størst.
http://naxit.dk/qat/qaRep.php
http://naxit.dk/qat/qaMenu.php
http://kvalitjek.dk/help/index.html